artillery tube

artillery tube
pabūklo vamzdis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo dalis sviediniui norima kryptimi ir reikiamu pradiniu greičiu sviesti. Vamzdžio ertmė vadinama vamzdžio kanalu, užpakalinė vamzdžio dalis – ↑drūtgaliu. Drūtgalyje kanalas praplatėja – tai ↑užtaiso kamera. Priešakinė vamzdžio dalis – ↑laibgalys, o laibgalio ertmė –↑žiotys. Vamzdyje parako užtaiso (šaunamojo užtaiso) cheminė energija verčiama į sviedinio kinetinę energiją. Šūvio metu drūtgalys užrakinamas spyna. Kai kurie pabūklo vamzdžiai turi ↑laibgalio stabdį ir ↑ežektorių. Pabūklo vamzdis pagal kanalo konstrukciją gali būti graižtvinis arba lygiavamzdis; pagal vamzdžio sienelių konstrukciją – nesutvirtintasis, sutvirtintasis ir išardomasis. atitikmenys: angl. artillery barrel; artillery tube rus. орудийный ствол ryšiai: dar žiūrėkdrūtgalys dar žiūrėkežektorius dar žiūrėklaibgalio stabdys dar žiūrėklaibgalys dar žiūrėkužtaiso kamera dar žiūrėkužtaiso kamera dar žiūrėkžiotys

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tube artillery — vamzdinė artilerija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerija, ginkluota pabūklais, kurių pagrindinė dalis yra vamzdis. Pagrindiniai šiuolaikinės vamzdinės artilerijos pabūklai yra: patrankos, haubicos, beatošliaužiai pabūklai ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery barrel — pabūklo vamzdis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo dalis sviediniui norima kryptimi ir reikiamu pradiniu greičiu sviesti. Vamzdžio ertmė vadinama vamzdžio kanalu, užpakalinė vamzdžio dalis – ↑drūtgaliu. Drūtgalyje kanalas praplatėja –… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery — /ahr til euh ree/, n. 1. mounted projectile firing guns or missile launchers, mobile or stationary, light or heavy, as distinguished from small arms. 2. the troops or the branch of an army concerned with the use and service of such weapons. 3.… …   Universalium

  • Artillery — For other uses of the term, see Artillery (disambiguation). Warfare Military history Eras Prehistoric Ancient …   Wikipedia

  • Rocket artillery — is a type of artillery equipped with rocket launchers instead of conventional guns or mortars. Types of rocket artillery pieces include multiple rocket launchers. HistoryPre modern historyThe use of rockets as some form of artillery dates back to …   Wikipedia

  • cannon artillery — vamzdinė artilerija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerija, ginkluota pabūklais, kurių pagrindinė dalis yra vamzdis. Pagrindiniai šiuolaikinės vamzdinės artilerijos pabūklai yra: patrankos, haubicos, beatošliaužiai pabūklai ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Field artillery in the American Civil War — M1857 Napoleon at Stones River battlefield cemetery. Field artillery in the American Civil War refers to the important artillery weapons, equipment, and practices used by the Artillery branch to support the infantry and cavalry forces in the… …   Wikipedia

  • List of artillery by country — Argentina = * CITEFA Model 77 Cold War / Modern 155 mm gun/howitzer, based on the French 155mm gun mounted on AMX Mk F3 SP gun * CALA 30 155 mm L45 long range gun * SLAM PAMPERO 105 mm multiple rocket launcher * SAC SAPBA 127 mm multiple rocket… …   Wikipedia

  • List of World War II artillery — This is a list of artillery of the Second World War ordered by name. Naval artillery is not included.A* Army 20 cm Rocket: Japanese 200 mm artillery rocket * BL 4.5 inch: British 114 mm gun * BL 5.5 inch: British 140 mm gun * BL 7.2 inch: British …   Wikipedia

  • Computron Tube — The Computron was an electron tube designed to perform the parallel addition and multiplication of digital numbers. It was conceived by Richard L. Snyder, Jr., Jan A. Rajchman, Paul Rudnick and the digital computer group at the laboratories of… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”